Wat heb ik?

 


De afdeling Volwassenenzorg (18–65 jaar) is een grote afdeling binnen Virenze. Ongeveer drie miljoen mensen in Nederland lijden jaarlijks aan psychische of psychiatrische klachten. Deze klachten verschillen van persoon tot persoon, maar kunnen wel gecategoriseerd worden in een aantal hulpvragen.

Ongeveer drie miljoen mensen in Nederland hebben jaarlijks psychische klachten. Toch rust er nog vaak een taboe op psychische problemen, terwijl veel mensen er zelf of in hun directe omgeving mee geconfronteerd worden. Veel mensen durven niet over hun problemen te praten uit schaamte of uit angst 'gek' gevonden te worden. Toch is het belangrijk om uw probleem met anderen te delen en er niet alleen mee rond te blijven lopen.

Hiernaast vindt u een lijst met categorieën van verschillende psychische klachten. Per categorie vindt u meer informatie over veelvoorkomende klachten én over behandelingen die we aanbieden bij dit soort klachten. Het kan lastig zijn om te bepalen welke categorie of type klacht het meest op u van toepassing is. Waar herkent u zichzelf het meest in?

Na aanmelding bij Virenze zal uw therapeut samen met u bepalen welke klachten op de voorgrond staan en welke diagnose daarbij, na een goede screening, uiteindelijk het meest passend is.

Contact met uw huisarts

Heeft u al langere tijd psychische klachten? Blijf er niet te lang mee rond lopen. Schroom niet en neem contact op met uw huisarts. Deze kan met u bespreken wat de mogelijkheden zijn en u eventueel doorverwijzen naar Virenze.

Zoek uw vestiging

Met 30 vestigingen in het hele land vind je snel een lokatie in jouw omgeving.