Wat biedt Volwassenzorg?

Virenze biedt ambulante geestelijke gezondheidszorg aan volwassenen, jeugdigen, kinderen en ouderen met psychische en psychiatrische problemen. Zorg wordt zo snel en doelmatig als mogelijk aangeboden.

Virenze levert de zorg in de Generalistische Basis GGZ of Gespecialiseerde GGZ, waarbij de cliënt als mens en individu centraal staat. Het zorgaanbod wordt dusdanig georganiseerd, dat alle betrokkenen zich gehoord, gewaardeerd en geholpen weten.

Virenze biedt de te leveren zorg multidisciplinair aan volgens de geldende wetenschappelijke inzichten en kwaliteitseisen. Zorg wordt bovendien afgestemd met (keten)partners en is zo kortdurend als mogelijk en intensief als nodig.

Virenze garandeert een volledig en volwaardig hulpaanbod
in de vorm van:

  • diagnostiek
  • individuele, relatie- of gezinstherapie
  • groepsbehandelingen

Na aanmelding wordt elke inschrijving beoordeeld door de hoofdbehandelaar. De hoofdbehandelaar zal de behandeling opstarten in de Generalistische Basis GGZ of Gespecialiseerde GGZ, op basis van indicatie door de huisarts. In de eerste gesprekken brengt de therapeut samen met u in kaart wat er aan de hand is en welke oplossingen mogelijk en gewenst zijn.

Vervolgens wordt er, in overleg met u, een behandelplan of plan van aanpak opgesteld. Indien gewenst, kan uw therapeut een andere collega inschakelen voor een specifiek behandelonderdeel of diagnostisch onderzoek. In het adviesgesprek wordt met alle betrokkenen gesproken welke vorm van therapie en/of begeleiding het meest aangewezen is.

Zoek uw vestiging

Met 30 vestigingen in het hele land vind je snel een lokatie in jouw omgeving.