Praktische informatie

PDF icon Bekijk hier de Algemene Folder van Virenze


U kunt bij alle vestigingen van Virenze in Nederland terecht. Wij hebben in 2017 contracten afgesloten met alle zorgverzekeraars voor de SGGZ en de GBGGZ (AGB code: 73733105 Virenze Algemeen Beheer BV en AGB 94056452 Prima Virenze BV).

Sinds 1 januari 2014 kunt u voor de behandeling van psychische klachten eerst terecht bij uw huisarts. In veel huisartsenpraktijken werkt een praktijkondersteuner GGZ (POH-GGZ). Bij psychische klachten kunt u de huisarts vragen om een gesprek met de POH.

Kan de huisarts of POH-GGZ u onvoldoende behandelen? Dan kan hij u ook meteen doorverwijzen naar de Generalistische Basis GGZ (voorheen “eerstelijns psychologische zorg”) van Virenze of de Gespecialiseerde GGZ (voorheen “tweedelijns GGZ”) van Virenze. Voor behandeling bij Virenze heeft u dus altijd een verwijzing nodig van uw huisarts!

De indeling naar de Generalistische Basis GGZ en de Gespecialiseerde GGZ is gebaseerd op hoe licht of ernstig de problemen zijn, wie de behandeling biedt en hoe de hulp wordt bekostigd.

1. Generalistische Basis GGZ voor lichte tot matige psychische aandoeningen

Vanaf 2014 zal iedereen met een lichte tot matige psychische aandoening behandeld worden in de Generalistische Basis GGZ. Een behandeling binnen de Generalistische Basis GGZ kan bestaan uit een aantal gesprekken:

  • gesprekken met onder andere een psycholoog, psychotherapeut, sociaal psychiatrisch verpleegkundige  of psychiater
  • een vorm van e-Health (e-Health staat voor behandeling via internet)
  • groepsbehandeling

Vergoeding van deze behandelingen ?

De behandelingen in de Generalistische Basis GGZ worden vergoed door uw zorgverzekering vanuit het basispakket. Wel geldt hiervoor het wettelijk eigen risico van uw zorgverzekering. Raadpleeg vóór de start van uw behandeling uw zorgverzekeraar en controleer uw verzekeringsvoorwaarden.

2. Gespecialiseerde GGZ voor meer ingewikkelde tot zware psychische aandoeningen

Zijn uw problemen na behandeling in de Generalistische Basis GGZ nog niet opgelost? Of kunnen uw psychische problemen niet behandeld worden in de Generalistische Basis GGZ? Dan kan uw huisarts u doorverwijzen naar de Gespecialiseerde GGZ van Virenze. Deze vorm van zorg is bedoeld  voor de meer intensieve en langdurige behandelingen veelal in combinatie met diagnostisch onderzoek.

Vergoeding van deze behandelingen?

De behandelingen in de Specialistische GGZ worden vergoed door uw zorgverzekering vanuit het basispakket. Wel geldt hiervoor het wettelijk eigen risico van uw zorgverzekering. Raadpleeg vóór de start van uw behandeling uw zorgverzekeraar en controleer uw verzekeringsvoorwaarden.

Zoek uw vestiging

Met 30 vestigingen in het hele land vind je snel een lokatie in jouw omgeving.