Zaandam/Virenze Kram

Kind & Jeugd
Volwassenen
Infantteam

Virenze Zaandam richt zich op de diagnostiek en behandeling van kinderen, jongeren en jongvolwassenen van ca. 0 t/m 23 jaar met een vermoeden van psychiatrische problematiek. Samen met u kijken we naar een passend aanbod voor de hulpvraag die U heeft.

Ons team bestaat uit een Kinder- en Jeugdpsychiater, GZ-psycholoog, orthopedagoog, systeemtherapeut en een secretaresse. Er wordt systeemgericht en gedragstherapeutisch gewerkt, waarbij zowel cliënt als zijn sociale context (gezin en school) actief betrokken worden.

 • Floor Hulskramer, Floorplaytherapeut

 • Sabien Olsthoorn, Kinder- en jeugdpsychiater

 • Katharina Schulz, Systeemtherapeut

 • Anne Tuijn, GZ-psycholoog

 • Marieke v.d. Sman, Officemanager

 • Hanneke v. Paassen, Orthopedagoog

 • Yvonne Spronk, secretaresse

 • Floor Anemaat, Psycholoog

Let op: Het is verplicht om u te kunnen legitimeren in de zorg, ook bij kinderen jonger dan 14 jaar. Daarover vindt u hier meer informatie.

Aanmelden

Een kind of jongere kan aangemeld worden via onze website (www.virenze.nl) of telefonisch.

Voor een aanmelding is altijd een verwijsbrief nodig van uw huisarts.
Bij vragen over de aanmelding kunt u ons bellen.

Na aanmelding en ontvangst van een verwijsbrief van uw huisarts, wordt er door ons contact  met U opgenomen om een afspraak in te plannen voor een eerste gesprek. Dit intakegesprek vindt plaats met twee hulpverleners. Het eerste gedeelte is met ouders (opvoeders) en kind/jongere samen. Daarna wordt opgesplitst en vindt gelijktijdig met de ene hulpverlener een gesprek plaats met ouders over de ontwikkeling van het kind/jongere en zal de andere hulpverlener met het kind of jongere verder doorpraten. Daarna vindt er tussen de hulpverleners een kort overleg plaats om de gegevens bij elkaar te leggen en te beoordelen of er aanvullend onderzoek nodig is. Dat wordt daarna meteen met U besproken. Dit eerste gesprek duurt ongeveer anderhalf uur.

Ons diagnostiek- en behandelaanbod bestaat onder andere uit:

 • diagnostiek, psychologisch en kinderpsychiatrisch onderzoek
 • second opinion
 • gezinsonderzoek
 • schoolonderzoek
 • psycho-educatie voor ouders en kind (groep en/of individueel)
 • individuele therapie voor het kind
 • cognitieve gedragstherapie
 • groepstherapie/trainingen: o.a. gericht op betere sociale vaardigheden
 • EMDR (traumabehandeling)
 • ouderbegeleiding/systeemgesprekken
 • medicamenteuze behandeling
 • vroegbehandeling bij autisme in onderzoeksverband (zie hieronder)

Wetenschappelijk onderzoek

In onze regio bestaat weinig specialistische zorg voor jonge kinderen met een autisme spectrum stoornis. Uit recent wetenschappelijk onderzoek zijn echter veel aanwijzingen dat vroeg behandelen bij jonge kinderen met autisme loont, door afname van autisme symptomatologie, bevordering van de overige ontwikkeling en verlaging van stress bij ouders. Om deze reden zijn wij gestart met onderzoek naar vroegbehandeling bij jonge kinderen (0-6 jaar) met een autisme spectrum stoornis in nauwe samenwerking met de Radbouduniversiteit Nijmegen en GGZ Centraal. Wij onderzoeken de behandeling ‘Floortime’, een ontwikkelingsgerichte vroegbehandeling bij jonge kinderen met een autisme spectrum stoornis, ontwikkeld door kinder- en jeugdpsychiater Stanley Greenspan. Alle jonge kinderen waarbij er aanwijzingen zijn voor een stoornis op het gebied van autisme of waarbij dit nog onduidelijk is zien wij graag voor diagnostiek en zo mogelijk voor behandeling. Voor eventueel overleg zijn wij uiteraard bereikbaar!

Virenze streeft ernaar om zonder wachtlijst te werken op al haar vestigingen. Dat wil zeggen dat u een afspraak krijgt binnen een periode van max. 4 weken, tenzij hieronder anders vermeld.

let op: de wachttijden zijn variabel en kunnen dus afwijken van de daadwerkelijke wachttijd. Om het zeker te weten kunt u het beste contact opnemen met de betreffende locatie
 

Actuele Wachttijden

Virenze Kram biedt ambulante diagnostiek en behandeling op maat aan kinderen, jongeren en hun gezin en netwerken met opvoedings- en ontwikkelingsstagnaties en bij (vermoedens van) psychiatrische problemen.

Ook volwassenen kunnen terecht bij Kram voor ambulante diagnostiek en behandeling op maat, wanneer er een hulpvraag is op psychologisch of psychiatrisch gebied. 

Virenze Kram wil deze doelstelling bereiken door hulp te verlenen op een wijze die Kram is:

Kortdurend,

Resultaatgericht,

Ambulant en Methodisch.

Welke hulp kan Kram bieden?

Kram biedt hulpverlening aan kinderen, jongeren en volwassenen en kan diverse onderzoeken doen waaronder (neuro) psychologisch onderzoek, gezins- en/of netwerkonderzoek, psychiatrisch onderzoek, schoolobservaties en vaktherapeutisch onderzoek om inzicht te krijgen in de ontwikkeling op dat moment. 

Daarnaast biedt Kram een breed aanbod van individuele, groeps- en/of gezins/systeembehandeling. Dit kan in de thuissituatie, op school of op kantoor zijn. 

Tel:

075 612 46 56

Zoek uw vestiging

Met 30 vestigingen in het hele land vind je snel een lokatie in jouw omgeving.