Venlo

  • Aanmeldstop 2017 Zilveren Kruis (voormalig Achmea) verzekerden

    Bent u verzekerd bij Zilveren Kruis, lees dan hier verder

  • Venlo sluit eind 2017

    Onze vestiging te Venlo sluit eind 2017. Het is niet meer mogelijk om je aan te melden voor locatie Venlo

Kind & Jeugd

Virenze Venlo biedt ambulante geestelijke gezondheidszorg aan kinderen in de basisschoolleeftijd en adolescenten. Afhankelijk van de leeftijd de ouder(s)/verzorger(s) zoveel mogelijk betrokken in het diagnostiek- en/of behandeltraject. Het kind en zijn omgeving staan centraal in onze benadering. 

Team 

Gezien de kleinschaligheid van de locatie en het team Virenze Venlo kan er op laagdrempelige wijze zorg aangeboden worden en staat het persoonlijke contact centraal.

Het multidisciplinaire diagnostiek- en behandelteam bestaat uit:

- Mevrouw U. Berlage, kind- en jeugdpsychiater
- Mevrouw T. Ruijten, klinisch psycholoog/psychotherapeut
- Mevrouw E. Vossen, GZ-psycholoog K&J
- Mevrouw R. Benders, basispsycholoog/speltherapeut
- Mevrouw E. Arink, orthopedagoog

Het secretariaat bestaat uit:

- Mevrouw E. Rutten, secretaresse
- Mevrouw C. Stikkelbroeck, office manager

Onze werkwijze

Kind & Jeugd (6-18 jaar)

Voor kinderen tussen 6-18 jaar hebben wij een uitgebreid aanbod. Reden voor zorg binnen Kind & Jeugd kan zijn; (vermoeden van) ADHD, autisme, angststoornissen (b.v. dwang, sociale angst, paniek, fobie, selectief mutisme, etc.), depressie, trauma, verlieservaringen, gehechtheidsmoeilijkheden, psychosomatische klachten, gedragsproblemen, aandachts- en concentratieproblemen of sociale problemen. Bij de start van het traject vind er altijd een intakegesprek plaats met het kind/jongere en ouder(s)/verzorger(s). Tijdens dit gesprek bespreken we de reden van aanmelding, de hulpvraag en maken we nader kennis. Het intakegesprek wordt altijd gedaan door twee behandelaren. Na de eerste intake vind er een intern overleg plaats en volgt er een voorstel voor nadere diagnostiek. Dit kan een kort of uitgebreider traject zijn, afhankelijk van de hulpvraag. Dit voorstel wordt vervolgens op korte termijn met ouder(s)/verzorger(s) besproken. 

Diagnostiek (=onderzoek)

Voor alle kinderen wordt het volgende gedaan;

- Eerste intakegesprek
- Gesprek met ouders over de ontwikkeling
- Gezinsgesprek met het gehele gezin
- Schoolobservatie (of observatie kinderdagverblijf)
- Individueel gesprek (12-18 jaar), Spelobservatie (vanaf 4 jaar) of Spelobservatie samen met   de ouder en het kind (0-4 jaar)

Aanvullend kan gedaan worden;

- Kinder- en jeugdpsychiatrisch onderzoek
- Persoonlijkheidsonderzoek
- Gezinsonderzoek
- Neuropsychologisch onderzoek; o.a. intelligentieonderzoek

Advies

Na de diagnostiek volgt met ouders het adviesgesprek waarin de resultaten van het onderzoek worden besproken en er advies wordt gegeven over de behandeling.

Regelmatig volgt hierna (met toestemming) een adviesgesprek met ouders, hulpverlener en school om de relevante resultaten voor school te kunnen bespreken.

Behandeling

Er kunnen één of meerdere behandelingen worden afgesproken, waarbij we vooral uitgaan van hetgeen past bij het kind en het gezin. Ook de duur en frequentie van sessies worden samen afgesproken. De behandeling is gericht op afname van klachten en weer op gang brengen van de ontwikkeling van het kind en het gezin.

Behandelingen kunnen zijn;

- Psychotherapie individueel
- Ouder-kind behandeling
- Individuele behandeling, bijvoorbeeld middels Cognitieve gedragstherapie
- Speltherapie
- Sociale vaardigheidstraining
- Ouderbegeleiding
- Systeembehandeling
- Medicamenteuze behandeling
- Psycho-educatie
- Traumabehandeling, bijvoorbeeld middels EMDR

Virenze streeft ernaar om zonder wachtlijst te werken op al haar vestigingen. Dat wil zeggen dat u een afspraak krijgt binnen een periode van max. 4 weken, tenzij hieronder anders vermeld.

let op: de wachttijden zijn variabel en kunnen dus afwijken van de daadwerkelijke wachttijd. Om het zeker te weten kunt u het beste contact opnemen met de betreffende locatie
 

Actuele Wachttijden

Ervaringen met Virenze

“Het persoonlijke contact met mijn coach vind ik erg stimulerend.”
“Ik denk dat ik het alleen nooit had aangekund.”

Zoek uw vestiging

Met 30 vestigingen in het hele land vind je snel een lokatie in jouw omgeving.