Nijmegen-Wijchen (VGG)

Kind & Jeugd
Volwassenen

Virenze en Virenze Riagg bieden ambulante geestelijke gezondheidszorg.

Dat doen we in ca. 30 vestigingen, verspreid over het hele land. Deze locaties zijn kleinschalige, overzichtelijke centra met multidisciplinaire teams, die een zekere autonomie hebben in de uitbouw van hun zorgaanbod. Op die manier kunnen we steeds de meest gepaste zorg bieden bij u in de buurt.

Wat biedt Virenze Nijmegen-Wijchen?

Virenze Nijmegen-Wijchen biedt Ambulante geestelijke gezondheidszorg op vier locaties.

Het betreft zorg voor kinderen, jeugdigen, jongvolwassenen (incl. studenten) en volwassenen bij wie er een vermoeden bestaat van psychiatrische problematiek. Daarnaast bieden wij zorg aan jonge ouders en hun (ongeboren) kind. Wij bieden zowel basis- als specialistische GGZ.

Bij kinderen en jongeren worden afhankelijk van de leeftijd ouder(s)/ verzorger(s) zoveel mogelijk betrokken in het diagnostiek- en/of behandeltraject. De cliënt en zijn omgeving staan centraal in onze benadering.

Vanuit een bio-psycho-sociaal denkmodel verrichten wij kwalitatief verantwoorde, multidisciplinaire diagnostiek en behandeling. Hierbij worden verschillende theoretische denkkaders geïntegreerd om zorg op maat te kunnen geven die aansluit bij de hulpvraag van de cliënt (en eventueel diens ouders).

Door samenwerking met partners in de regio streven wij naar adequate ketenzorg.

Voor wie biedt Virenze Nijmegen-Wijchen zorg?                

1. Kinderen (4-18 jaar)

Als er zorgen zijn om uw kind omdat het blijvend niet goed gaat op school of er zijn ruzies thuis of andere problemen waarbij sprake is van vastlopen van uw kind in zijn of haar ontwikkeling en de klachten blijven langere tijd bestaan, kan het zijn dat uw kind psychische problemen heeft. 

We zullen allereerst samen met u en uw kind in gesprek gaan om te verhelderen wat er in uw ogen aan de hand is, wat u opvalt en waar u en uw kind tegenaan lopen en wat nader onderzoek (diagnostiek) behoeft. Tezamen zal uiteindelijk toegewerkt worden naar het opstellen van een omschrijving van het probleem en vervolgens het opstellen van een behandelplan.

 2. Adolescenten en jong volwassenen (15-25 jaar)

Volwassen worden gaat niet (altijd) vanzelf. De periode tussen begin puberteit en ongeveer 25 jaar (adolescentie) is een belangrijke ontwikkelingsfase waarin je identiteit wordt gevormd en de groei naar volwassenheid wordt gemaakt. Het is een fase vol met veranderingen en ontwikkelingen. Deze kan (grotendeels) in het ouderlijk huis plaatsvinden maar ook daarbuiten, bv. als je op kamers gaat wonen (student) of met een partner.

Hoewel het voor de meesten een spannende tijd is vol uitdagingen en nieuwe ontdekkingen, is het voor sommigen ook een moeilijke en kwetsbare tijd met veel vragen en onzekerheden. Psychische problematiek in deze leeftijdscategorie heeft daarom ook speciale zorg nodig. Bij Virenze hebben wij veel ervaring met deze doelgroep en vinden wij het belangrijk dat in deze fase er zo min mogelijk gewisseld wordt van behandelaren. Bij ons kan de behandeling dus voor het 18e en na het 18e levensjaar door dezelfde mensen worden gecontinueerd.

Als iemand voor de eerste keer bij ons komt, vindt er een gesprek plaats om te kijken naar hoe het leven tot nu toe is gelopen en waar iemand tegen aan loopt en/ of ontevreden over is. Na dit eerste kennismakingsgesprek bespreken we een plan van aanpak: wat is er aan de hand (diagnostiekvragen), welke hulp is nodig (behandelingsvragen) en wat zijn de verwachtingen hierbij?

3. Volwassenen

U loopt als volwassene op een bepaalde manier vast in uw leven en wordt daarbij gehinderd door psychische klachten. Het is van belang u in uw context (systeem) goed in beeld te krijgen om samen met u, en een eventuele partner, te komen tot een diagnostische beschrijving die als uitgangspunt kan fungeren voor een behandeling. Daarbij is het van belang dat zowel aandacht is voor uw persoonlijke krachten als voor uw kwetsbaarheden. Dit zorgt er vervolgens voor dat de aard en de ernst van de problemen ingeschat kan worden en een indruk ontstaat van de manier waarop u met spannende situaties in uw leven omgaat.

Waar bestaat het Team Virenze Nijmegen-Wijchen uit?

Er wordt gewerkt in multidisciplinaire teams. Deze bestaan uit:

 • (Volwassen en kinder- en jeugd) psychiaters
 • klinisch psychologen/ psychotherapeuten
 • groepspsychotherapeuten
 • GZ-psychologen
 • Systeemtherapeuten
 • Maatschappelijk werker
 • Psychodiagnostisch medewerkster
 • Psychologen
 • Orthopedagogen

Consultatie

Wij zijn aangesloten bij OCE (organisatie chronische eerstelijnszorg Nijmegen), praktijkondersteuning en kunnen huisartsen laagdrempelig consultatie bieden rondom cliëntgerichte vragen. 

Naar welke aandoeningen wordt onderzoek gedaan en/of behandeling ingezet?

 • Stemmingsklachten
 • Angst- en dwangklachten.
 • Trauma gerelateerde klachten
 • Ontwikkelingsproblematiek (aandachtstekortstoornis, autisme spectrum problematiek)
 • Persoonlijkheidsproblematiek/bedreigde persoonlijkheidsontwikkeling.

Wat houdt een behandeling in?

Afhankelijk van de ernst wordt geprobeerd om de problemen zo goed mogelijk in kaart te brengen. Meerdere gesprekken zijn nodig, waaronder een individueel contact (soms bij kinderen in de vorm van een spelcontact) en een contact met meerdere gezinsleden of een partner, om gezamenlijk te komen tot het opstellen van een behandelplan. Dit plan kan enerzijds bestaan uit verdere diagnostiek (psychodiagnostisch onderzoek,  psychiatrisch onderzoek, gezinsonderzoek en bij kinderen schoolobservatie) en anderzijds uit behandeling van de cliënt en/ of ouders.

Er wordt een individueel behandelplan op maat gemaakt, omdat de zorgen heel uiteenlopend kunnen zijn. We proberen zoveel mogelijk aan te sluiten bij de hulpvraag en, naast inventariseren van de gebieden waarop iemand vastloopt, ook goed zicht te krijgen op de bestaande krachten van het individu (en zijn of haar systeem).

We werken op basis van de huidige stand van wetenschappelijke kennis en praktijkervaring, volgens richtlijnen van de beroepsgroepen van onze medewerkers.

De behandeling kan bestaan uit:

 • psycho-educatie
 • gezinsgesprekken/ systeemgesprekken
 • groepspsychotherapie
 • individuele psychotherapie (cognitieve gedragstherapie, ontwikkelingsgerichte psychotherapie, inzicht gevende psychotherapie)
 • ouder-kind therapie
 • EMDR
 • beeldende (vak-) therapie
 • medicamenteuze behandeling
 • opvoedingsadviezen
 • overleg met andere behandelaren/ scholen

Wat zijn exclusiecriteria?

 • IQ<70
 • Crisogene problematiek waarvoor 24-uurs zorg noodzakelijk is.

Let op: Het is verplicht om u te kunnen legitimeren in de zorg, ook bij kinderen jonger dan 14 jaar. Daarover vindt u hier meer informatie.

Aanmelden

Een aanmelding kan gebeuren op advies van de huisarts, een medisch specialist en zorgloket gemeente. Ouders kunnen ook zelf aanmelden bij het secretariaat, maar zullen dan nog wel een officiële verwijzing moeten regelen.

Aanmelden geschiedt via de website https://www.virenze.nl/aanmelden, via het online aanmeldformulier. Na de aanmelding wordt de cliënt gebeld door een secretaresse en wordt een eerste gesprek ingepland. Inhoudelijk wordt dan gekeken binnen welke van de drie locaties een intake gesprek kan plaatsvinden. Er wordt gekeken waar inhoudelijk voor deze cliënt de zorg het meest passend is. Ook wordt er rekening gehouden met de woonplaats en  met  de wensen van de cliënt.

Bij vragen over de aanmelding kunt u bellen. 

Locatie Nijmegen-Parkweg
Parkweg 90
6511 BK  Nijmegen

Telefoonnummer: 024 381 09 00
Fax nummer: 024-381 09 01
E-mail: Nijmegen@virenze.nl

Locatie Nijmegen Albertinum
Heyendaalseweg 121
6525 AJ Nijmegen

Telefoonnummer: 024-6420212
Fax nummer: -
E-mail: wijchen@virenze.nl

Locatie Nijmegen Daniëlsplein
Wijkpsycholoog
Daniëlsplein 3D
6543 BA, Nijmegen

Locatie Wijchen
Europaplein 119
6602 GV Wijchen

Telefoonnummer: 024-642 02 12
Fax nummer: -
E-mail: wijchen@virenze.nl

Virenze streeft ernaar om zonder wachtlijst te werken op al haar vestigingen. Dat wil zeggen dat u een afspraak krijgt binnen een periode van max. 4 weken, tenzij hieronder anders vermeld.

let op: de wachttijden zijn variabel en kunnen dus afwijken van de daadwerkelijke wachttijd. Om het zeker te weten kunt u het beste contact opnemen met de betreffende locatie
 

Actuele Wachttijden

Zoek uw vestiging

Met 30 vestigingen in het hele land vind je snel een lokatie in jouw omgeving.