Nijmegen

Kind & Jeugd
Volwassenen

Ons pand is gevestigd aan het mooie Kronenburgerpark, midden in de stad Nijmegen. In de loop der jaren is  samenstelling van het team sterk veranderd. Begon de praktijk met drie mensen, inmiddels werken we met 6 fte hard voor ‘onze mensen’.

Het team bestaat uit GZ psychologen, klinisch psychologe, basispsychologen, SPVer en gezinstherapeute. Samen vormen we een multidisciplinair team onder leiding van een KJ-psychiater. Verwijzers zijn vooral de huisartsen, scholen en de jeugdhulpverlening. We werken voor kinderen vanaf 5 jaar tot 25 jaar.

Op de foto (vlnr): 
-    Anne-Marleen Glorius (GZ-psycholoog)
-    Susan Kluitman (SPV/ systeemtherapeut io)
-    John Pieter Poot (Maatschappelijk werker)
-    Ruth Dupré (Klinisch psycholoog/ psychotherapeut)
-    Yvonne Straten (Secretariaat)
-    Lieke Zuidema (Teamleider)
-    Janne Keulers (Psychiater)
-    Jiske Wielakker (Psychodiagnostisch medewerker)
-    Monique Schraven (Secretariaat)

 

Let op: Het is verplicht om u te kunnen legitimeren in de zorg, ook bij kinderen jonger dan 14 jaar. Daarover vindt u hier meer informatie.

Aanmelden

Onze werkwijze

Er gaat veel aandacht uit naar en energie zitten in de vragen naar diagnostiek bij kinderen en jeugdigen met complexe problematiek. De diagnostiekfase wordt afgerond met een uitgebreid verslag van onze bevindingen en conclusies. Daarnaast bieden we de ouders ondersteuning bij de opvoeding van hun kinderen. Soms in de vorm van psycho-educatie, maar vaak ook in de vorm van begeleiding waarbij de nadruk ligt op het vergroten van de competentie van de ouders en het accepteren van de ‘eigen-aardigheden’ van hun kinderen. Regelmatig nodigen we de ouders en kinderen gezamenlijk uit om alle neuzen dezelfde kant uit te krijgen.

Voor de kinderen en de jongeren hebben we de mogelijkheid ze naast psycho-educatie, ook cognitieve gedragstherapie aan te bieden, gezinstherapie, speltherapie, EMDR, psychotherapie, mindfulness, sociaal-psychiatrische begeleiding en medicamenteuze behandeling.

Er wordt veel aandacht besteed aan de rol en plaats van de school: veelal met behulp van schoolobservaties, adviesgesprekken op school, en frequent overleg met betrokken leerkrachten. Het team heeft een goede samenwerking opgebouwd met huisartsen, scholen in de regio en met andere ketenpartners en hoopt dit ook te kunnen behouden.

 

Virenze streeft ernaar om zonder wachtlijst te werken op al haar vestigingen. Dat wil zeggen dat u een afspraak krijgt binnen een periode van max. 4 weken, tenzij hieronder anders vermeld.

let op: de wachttijden zijn variabel en kunnen dus afwijken van de daadwerkelijke wachttijd. Om het zeker te weten kunt u het beste contact opnemen met de betreffende locatie
 

Actuele Wachttijden

Zoek uw vestiging

Met 30 vestigingen in het hele land vind je snel een lokatie in jouw omgeving.