Eindhoven

Kind & Jeugd
Volwassenen

Behandelingen

Deze informatie is binnenkort beschikbaar.

 

Virenze is gestart met  een trauma team dat is gespecialiseerd in het behandelen van psychische klachten die ontstaan zijn na traumatische ervaringen.  Het aanbod wordt zowel in de Generalistische Basis-GGz als in de Specialistische GGz geleverd. De behandelaars van het Virenze trauma team hebben veel ervaring  met diagnostiek en behandeling  van traumagerelateerde klachten, ook met de complexe vormen van traumagerelateerde klachten in uitzonderlijke omstandigheden.

Het Virenze trauma team richt zich op de volgende groepen:

  • Mensen die traumagerelateerde klachten hebben ontwikkeld door een of meerdere schokkende levensgebeurtenissen, zoals een overval, ongeval, gewelddadig overlijden, etc.
  • Veteranen met uitzendgerelateerde problematiek en ex-militairen met traumagerelateerde problematiek ten gevolge van dienstongevallen.
  • Geüniformeerden met werkgerelateerde traumaklachten, zoals (ex-)medewerkers van politie, brandweer en ambulance, treinmachinisten, conducteurs en Boa’s .
  • Vluchtelingen en asielzoekers met trauma gerelateerde klachten als gevolg van oorlog en/of politiek geweld.
  • Mensen die traumagerelateerde klachten hebben ontwikkeld als gevolg van mensenhandel en gedwongen prostitutie.
  • Mensen die als hulpverlener of journalist in conflictgebieden gegijzeld zijn geweest of getuige zijn geweest van gewelddadigheden die tot traumagerelateerde klachten hebben geleid.

De benadering van een cliënt vindt plaats vanuit een  contextueel perspectief: er is niet alleen aandacht voor de psychische klachten, maar ook voor de context waarin de cliënt functioneert. Er  wordt om die reden vaak samengewerkt met collega’s of externe partijen om de kans op een goed behandelresultaat zo optimaal mogelijk te maken.  Indien nodig wordt er gewerkt met tolken als blijkt dat de taal nog onvoldoende is om een behandeling in het Nederlands te kunnen volgen.

Behandeling
Het Virenze trauma team richt zich op diagnostiek en behandeling van traumagerelateerde problematiek, waarbij we ook bereikbaar zijn voor consultatie en collegiaal overleg.  Virenze heeft de beschikking  over diverse locaties, zodat het aanbod van het trauma team consultatief geleverd kan worden aan de vestigingen in het hele land. Het onderzoek- en behandelaanbod is voorlopig gesitueerd in de locaties Rosmalen, Eindhoven, Oss en Maastricht. Binnen het trauma team hebben we de beschikking over een scala aan traumagerichte- en stabiliserende behandelmogelijkheden.

Partner en gezin
Er bestaat de mogelijkheid om partnerrelatie en/of gezinsproblematiek ten gevolge van traumatisering van een of beide partners of gezinsleden te behandelen. Dit aanbod staat wel in het kader van het individuele behandelaanbod van een van de partners of de gezinsleden en heeft als doel de negatieve effecten van traumagerelateerde klachten op het systeem te verminderen.

Groepen
Bij voldoende aanmelding kan er groepsbehandeling geboden worden. Op dit moment zijn er in Oss twee groepen: een groepsbehandeling voor Nieuw Guinea veteranen en een groepsbehandeling voor Perzisch sprekende mannen. 

Virenze streeft ernaar om zonder wachtlijst te werken op al haar vestigingen. Dat wil zeggen dat u een afspraak krijgt binnen een periode van max. 4 weken, tenzij hieronder anders vermeld.

let op: de wachttijden zijn variabel en kunnen dus afwijken van de daadwerkelijke wachttijd. Om het zeker te weten kunt u het beste contact opnemen met de betreffende locatie
 

Actuele Wachttijden

Let op: Het is verplicht om u te kunnen legitimeren in de zorg, ook bij kinderen jonger dan 14 jaar. Daarover vindt u hier meer informatie.

Aanmelden

 

Zoek uw vestiging

Met 30 vestigingen in het hele land vind je snel een lokatie in jouw omgeving.