TOPGGz

TOPGGz is zeer gespecialiseerde cliëntenzorg in combinatie met wetenschappelijk onderzoek en innovatieve behandelingen. Deze zorg is bedoeld voor cliënten die uiterst specialistische zorg nodig hebben, bijvoorbeeld vanwege een zeer zeldzame stoornis of een ingewikkelde combinatie van psychische- en somatische problematiek.

Wat is het TOPGGz keurmerk? Lees hier meer over het keurmerk

Virenze Riagg Maastricht heeft drie afdelingen die TOPGGz-erkend zijn:

Afdeling Angststoornissen
De afdeling angststoornissen van Virenze Riagg Maastricht is gespecialiseerd in diagnostiek, indicatiestelling en behandeling van meervoudige problematiek op het gebied van angststoornissen. Bij complexe comorbiditeit, met name op het gebied van eetstoornissen en alle somatoforme stoornissen afzonderlijk, is de afdeling in staat om te diagnosticeren, een behandelplan te maken en de stoornis(sen) in een relatief korte periode te behandelen.

Afdeling Stemmingsstoornissen
De afdeling stemmingsstoornissen richt zich specifiek op de diagnostiek en behandeling van patiënten met een stemmingsstoornis. Er wordt gewerkt volgens de meest recente multidisciplinaire richtlijnen en het behandelaanbod wordt aangepast aan nieuwe inzichten en bevindingen, onder andere voortkomend uit eigen onderzoek. Zo wordt er bijvoorbeeld positieve cognitieve gedragstherapie aangeboden en wordt er onderzoek gedaan naar de optimale frequentie van psychotherapie.

Sinds enkele jaren vormt de afdeling samen met het Maastrichts Universitair Medisch Centrum (MUMC+) het Academisch Centrum voor Stemmingsstoornissen Maastricht (ASM). Het ASM bundelt de kennis van zowel de Riagg als het MUMC+ op het gebied van gespecialiseerde diagnostiek en behandelingen. Zo kunnen state-of-the-art behandeling beter worden ingezet voor patiënten met een ongunstig beloop van de stemmingstoornis.

Afdeling Persoonlijkheidsstoornissen
De afdeling persoonlijkheidsstoornissen van Virenze Riagg Maastricht verzorgt behandelingen voor volwassen cliënten met ernstige persoonlijkheidsproblematiek. Er worden ook innovatieve behandelingen uitgevoerd waarbij wetenschappelijk onderzoek plaatsvindt. Dit is mogelijk door een nauwe samenwerking met Maastricht University. Ook voor onderwijs, training, consultatie en advies kunt u een beroep doen op de afdeling Persoonlijkheidsstoornissen.

Heeft u vragen over onze topzorg, dan kunt u telefonisch contact opnemen met 043 329 96 99 en naar de desbetreffende afdeling vragen

Ervaringen met Virenze

“Éen ding ontbrak waardoor ik me nog steeds geen gelukkige vrouw voelde…”
“Gelukkig heb ik nu opnieuw controle over mijn eetbuien.”

Zoek uw vestiging

Met 30 vestigingen in het hele land vind je snel een lokatie in jouw omgeving.