Tip: Stel (realistische) doelen in je leven

Stel doelen in je leven. Doelen zijn dingen die je bereikt had willen hebben, die je nog wil bereiken, of dingen waarvan je droomt. Met andere woorden, doelen zijn concrete resultaten. Vooral de haalbaarheid van je doel is belangrijk. Grote dromen en wensen zijn natuurlijk mooi, maar kunnen onrealistisch en daardoor onmogelijk te halen zijn. Zoiets geeft druk op je hele bestaan. Het gevaar is dan dat je gedemotiveerd raakt door het niet bereiken van je doelen.

Bij het formuleren van doelen, hou je best hiermee rekening:

  • Formuleer je doel zo concreet mogelijk; niet te algemeen en niet te gedetailleerd.
  • Formuleer je doel positief; wat ga je wél doen in plaats van wat ga je niet doen?
  • Zorg dat je kunt toetsen wanneer je doel bereikt is.  
  • Is je doel haalbaar en realistisch? Kan het nu of in de toekomst passen bij je leefomgeving?

Ervaringen met Virenze

“Gelukkig heb ik nu opnieuw controle over mijn eetbuien.”
“Ik kijk anders tegen mensen aan en voel dat ik makkelijker communiceer.”

Zoek uw vestiging

Met 30 vestigingen in het hele land vind je snel een lokatie in jouw omgeving.