Missie en visie

Virenze is een instelling die ambulante zorg biedt aan kinderen en jeugdigen (K&J), volwassenen (VWZ) en ouderen (OZ). Sinds 2003 is Virenze actief en levert nu op 30 locaties zorg in het hele land. De bestuurslocatie van Virenze is gelegen in Gronsveld, vlak bij Maastricht.

Visie
Geestelijke gezondheidszorg werkt! Vroegtijdige diagnostiek en inzet van GGZ is goed voor de cliënt en zijn gezin en is uiteindelijk ook kostenbesparend voor de hele samenleving. Binnen Virenze staat de cliënt centraal. Wij staan voor laagdrempelige en kwalitatief goede zorg. In de bejegening van de cliënt wordt zij of hij in de eerste plaats als mens gezien, waarbij het persoonlijke contact voorop staat. Virenze straalt met haar kleine multidisciplinaire teams vertrouwen uit naar cliënten. Elke cliënt heeft recht op een goede diagnostiek en dat geldt zeker voor de meest kwetsbare groep: kinderen. Ouders worden per definitie intensief daarbij betrokken. Volwassenenzorg biedt diagnostiek en behandeling aan en sluit waar nodig aan op kind & jeugd. Om dit alles te realiseren werken er bij Virenze goed gemotiveerde en geschoolde medewerkers. Een goed werkklimaat is daarvoor heel belangrijk. Virenze wil als bedrijf gezond zijn en blijven.

Missie
Binnen Virenze hebben we gedeelde, gemeenschappelijke waarden. Die zijn te benoemen als kleinschalig, persoonlijk, klantgericht, kwaliteit, autonoom, dynamisch, ondernemend en gericht op ontwikkeling. Dat kenmerkt ons, dat verbindt ons. Die termen staan niet los van elkaar. Door de keuze voor relatief kleine locaties verspreid over het hele land is autonome noodzakelijk. Het persoonlijke contact met cliënten en tussen medewerkers onderling past bij die kleinschaligheid. De mensen die bij Virenze werken, voelden en voelen zich aangetrokken tot dit model. Werknemers zijn hét kapitaal van dit bedrijf; actieve en enthousiaste mensen vormen de kern van Virenze. Belangrijk is dat mensen hun kennis en vaardigheden binnen Virenze verder kunnen ontwikkelen.

Virenze is groot geworden door ook de verzekeraar als klant te zien. Verzekeraars vragen steeds meer om objectiveerbare kwaliteit. Dat vergt meten en monitoren. Meer dan de bestaande instellingen hebben we ingespeeld op die specifieke vragen, die ook nog eens per regio kunnen verschillen. Ook, dat is ondernemerschap. Natuurlijk kan er ook spanning zijn tussen onze waarden, bijvoorbeeld tussen uniforme kwaliteit en autonomie. Virenze wil een bedrijf zijn dat op elk niveau die spanning erkent en mensen de mogelijkheden geeft om oplossingen te vinden, zodat we uiteindelijk weer een stapje beter worden.

Door onze keuze voor een kind & jeugd convenant met een centrale plaats voor een psychiater in elk multidiscplinair team, zijn we onderscheidend op het gebied van kind & jeugd. Volwassenenzorg kent ook die multidisciplinaire teams en loopt voorop in innovaties op het gebied van e-health en zorgt voor een naadloze aansluiting aan de kind & jeugd zorg. Dit alles zullen we in de komende jaren verder uitbouwen.

Zoek uw vestiging

Met 30 vestigingen in het hele land vind je snel een lokatie in jouw omgeving.