Kwaliteit en professionaliteit

Convenant Landelijk Netwerk Kinder- en Jeugdpsychiatrie
Virenze is een landelijke organisatie die ambulante GGZ aanbiedt aan volwassenen, jeugdigen en kinderen. Virenze kijkt erop toe dat cliënten bij elke vestiging dezelfde, gegarandeerde professionaliteit van zorg mogen verwachten, zoals beschreven in dit Convenant.
Lees verder >>

Jaardocument
Met het Jaardocument Maatschappelijke Verantwoording legt Virenze verantwoording af over het gevoerde beleid, de inspanningen en resultaten over het voorgaande verslagjaar.
Lees verder >>

Meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling in de GGZ
In de afgelopen jaren is gebleken dat (het voortbestaan van) huiselijk geweld en kindermishandeling in belangrijke mate kunnen bijdragen aan het ontstaan en voortduren van geestelijke gezondheidsproblemen, ook in de volgende generaties. Lees verder >>

Kwaliteitsstatuut GGZ
PDF icon Kwaliteitsstatuut Virenze

Lean
Virenze en Riagg zijn in 2015 gefuseerd tot één organisatie. In het project ‘Lean Excellente processen’ wil Virenze Riagg een traject in gang zetten waarbij in samenwerking met medewerkers, management en OR, de primaire en secundaire processen worden geoptimaliseerd, het organiseren van werk wordt gestroomlijnd, medewerkers worden meegenomen in inzetbaarheid in andere vestigingen/regio’s alsook het vergroten van de betrokkenheid van medewerkers in beleid en uitvoering. Het project is mede mogelijk gemaakt door een bijdrage vanuit het Europees Sociaal Fonds Duurzame Inzetbaarheid.

Zoek uw vestiging

Met 30 vestigingen in het hele land vind je snel een lokatie in jouw omgeving.