Historie

Virenze is ontstaan in 2003. Met de “modernisering van de AWBZ” werd het mogelijk dat er nieuwe aanbieders kwamen in de GGZ-zorg. Dit was bedoeld om de keuzevrijheid voor burgers te vergroten en om concurrentie en dus marktwerking aan te zwengelen. Een groepspraktijk voor psychotherapie onder leiding van Frans Kochen en Peter Bottenberg heeft toen de stap gezet en is als instelling onder de naam 'Virenze' begonnen.

De naam is afgeleid van Florence, Firenze op zijn Italiaans. Florence is de stad van de Renaissance, daar kwam het individu centraal te staan en werd een eigen invulling van het geloof mogelijk. Ook bij Virenze staat de cliënt centraal en bieden we hoge kwaliteit van (kinderpsychiatrische) zorg. In de eerste jaren werd er zorg geleverd in Zuid-Limburg voor zowel volwassenen als kinderen. Maar al snel daarna werd de sprong gemaakt naar de rest van het land en werden overal Kind&Jeugd-vestigingen opgezet.

Virenze was en is in beweging. Nu zijn er 30 locaties in het hele land. De nog sterkere aansluiting van volwassenenzorg op K&J is één van de thema’s waaraan we werken. Lees verder bij missie en visie.

Met ingang van 2015 is Virenze gefuseerd met Riagg Groep Maastricht, waaronder ook Prima.

Behandeling vindt plaats in Maastricht en Vaals. De hoofdlocatie ligt in Maastricht en haar werkgebied reikt over geheel Limburg. Virenze Riagg Maastricht is een academisch centrum voor kortdurende, curatieve geestelijke gezondheidszorg (GGZ) en richt zich op het genezen en verbeteren van de kwaliteit van leven voor mensen met psychische en psychiatrische aandoeningen. Prima Virenze verzorgt Generalistische Basis GGZ (GBGGZ) vanaf de Parallelweg te Maastricht, Vaals en in een groot aantal huisartsenpraktijken. Het werkgebied strekt zich momenteel uit tot Midden-Limburg en een gedeelte van Oost Brabant.

Zoek uw vestiging

Met 30 vestigingen in het hele land vind je snel een lokatie in jouw omgeving.