Cliëntenraad

De clientenraad zoekt nieuwe leden! Lees hier de vacature: 

De cliëntenraad is een wettelijk adviesorgaan van cliënten voor de directie van Virenze. De wettelijke basis voor de cliëntenraad wordt gevormd door de Wet Medezeggenschap Cliënten Zorginstellingen (WMCZ). De WMCZ noemt de onderwerpen waarover de cliëntenraad advies mag uitbrengen of waarvoor instemming van de raad is vereist. Virenze heeft een zelfstandige en onafhankelijke cliëntenraad die de belangen van de cliënten van Virenze zo goed mogelijk probeert te behartigen. De raad bestaat uit (ex)cliënten van Virenze en familieleden van cliënten.

Waarom een cliëntenraad?
Virenze heeft een cliëntenraad omdat het belangrijk is dat (ex)cliënten meedenken en meepraten over de zorg die Virenze biedt. Op die manier kan het zorgaanbod zo goed mogelijk op de wensen en behoeften van de cliënten worden afgestemd. Daarnaast hebben cliënten wettelijk het recht om mee te praten over het beleid dat zorginstellingen voeren.

Wat doet de cliëntenraad?
De cliëntenraad heeft verschillende taken en activiteiten:

 • Behartigen van de gemeenschappelijke belangen van de cliënten.
 • Adviseren van en overleggen met de Raad van Bestuur over onderwerpen die voor cliënten belangrijk zijn.
 • Bewaken van de kwaliteit van de zorg.
 • Volgen van regionale en landelijke ontwikkelingen op het gebied van geestelijke gezondheidszorg en cliëntenparticipatie.
 • Contact onderhouden met de cliënten van Virenze om op de hoogte te blijven van wat er onder hen leeft.
 • Meewerken aan projecten en onderzoeken.
 • Inspraak bevorderen.

Daarnaast geeft de cliëntenraad voorlichting over:

 • Klachtenbehandeling;
 • Rechten en plichten van de cliënt;
 • Zelfhulpgroepen;
 • Het beleid van Virenze
 • Regionale en landelijke cliëntenorganisaties.

Cliënten kunnen ook bij de cliëntenraad terecht voor een informatief gesprek!

Deelname aan de cliëntenraad
Om dit werk goed te doen zijn gemotiveerde leden nodig. Er worden nog mensen gezocht die een binding hebben met Virenze of verwantschap voelen met de geestelijke gezondheidszorg. Het werk voor de cliëntenraad betreft gemiddeld ongeveer 2 uur per week. Heeft u interesse om lid te worden, neem dan contact op met de voorzitter van de cliëntenraad.

Contact?
Wilt u meer informatie over het lidmaatschap van de cliëntenraad, heeft u vragen over het werk van de cliëntenraad, of heeft u suggesties voor verbeteringen van de hulpverlening dan kunt u een e-mail sturen. Telefonisch kunt u de cliëntenraad bereiken op 043 329 96 61 of 06 19 38 38 60.

Zoek uw vestiging

Met 30 vestigingen in het hele land vind je snel een lokatie in jouw omgeving.