Geef uw mening

Klachtenbehandeling
Virenze streeft ernaar om begeleiding en behandeling zo goed mogelijk af te stemmen op uw wensen en verwachtingen. Toch kan het voorkomen dat u niet tevreden bent over onze zorgverlening. Als u suggesties of klachten heeft, horen we dat graag van u. Hierdoor wordt het mogelijk om de zorg voor u en andere cliënten verder te verbeteren.
Lees verder >>

Cliëntenraad
De cliëntenraad is een wettelijk adviesorgaan van cliënten voor de directie van Virenze. De wettelijke basis voor de cliëntenraad wordt gevormd door de Wet Medezeggenschap Cliënten Zorginstellingen (WMCZ). De WMCZ noemt de onderwerpen waarover de cliëntenraad advies mag uitbrengen.
Lees verder >>

Cliëntenrechten
Als cliënt heeft u recht op goede, verantwoorde zorg en een respectvolle bejegening. Op deze website vindt u een overzicht van uw rechten als cliënt bij Virenze zoals die in de wetgeving zijn vastgelegd.
Lees verder >>

Cliënttevredenheid
Aandacht voor de cliënt staat centraal. Virenze vindt het belangrijk om te weten hoe u bijvoorbeeld de behandeling of begeleiding ervaart. Om een goed beeld te krijgen of u tevreden bent over de geleverde zorg, onze informatievoorziening of bejegening voert Virenze doorlopend een cliënttevredenheid onderzoek uit.
Lees verder >>

Cliëntvertrouwenspersoon
Binnen Virenze is een cliëntenvertrouwenspersoon werkzaam: Dhr. D. Schatteman. Cliënten en hun familie kunnen bij hem terecht voor advies en informatie over hun rechten als cliënt van Virenze.
Lees verder >>

Vertrouwenspersoon AKJ
Het Advies- en Klachtenbureau Jeugdzorg (AKJ) is de organisatie die landelijk het onafhankelijke vertrouwenswerk uitvoert.
Lees verder >>
 

Zoek uw vestiging

Met 30 vestigingen in het hele land vind je snel een lokatie in jouw omgeving.