Wat heb ik?

Ouderenzorg wordt alleen geboden op onze locaties te Maastricht en Vaals

De afdeling ouderenzorg is er voor mensen van 65 jaar en ouder. Vanwege het feit dat de problematiek bij ouderen vaak op meerdere gebieden tot uiting komt (psychisch, lichamelijk en psychosociaal) vindt er eerst gespecialiseerde diagnostiek plaats met multidisciplinaire insteek. Vervolgens wordt de behandeling binnen de GGZ toegespitst op de hulpvraag van de cliënt en zijn/haar systeem.

Hoe herkent u psychische problemen? Wanneer heeft iemand 'gewoon' zijn dag niet en wanneer is er meer aan de hand? Wat is een depressie en wat betekent het als iemand dementerende is? Onderstaand vind je diverse ziektebeelden waarvoor u behandeld kunt worden.

  • Angst- en paniekstoornissen
  • Dementie
  • Persoonlijkheidsstoornis
  • Psychotische stoornis
  • Posttraumatische stress-stoornis
  • Stemmingsstoornis
     

Zoek uw vestiging

Met 30 vestigingen in het hele land vind je snel een lokatie in jouw omgeving.