Wat biedt Ouderenzorg?

Ouderenzorg wordt alleen geboden op onze locaties te Maastricht en Vaals

De hulp die Virenze Riagg Maastricht biedt, kan bestaan uit psychotherapie, steunende structurerende behandeling en medicatie. 

Behandeling

Bij behandeling staat het verbeteren van het functioneren van de cliënt centraal en is het doel herstel. Daarnaast kan de behandeling zich richten op het leren omgaan met bepaalde klachten, voor zowel uzelf als uw omgeving. Het doel is het evenwicht te handhaven, zodat u zo goed mogelijk kunt functioneren in het dagelijkse leven.

Individueel of in groepsverband

De setting waarbinnen de behandeling of begeleiding plaatsvindt, kan individueel zijn maar ook in systeem- of groepsverband. Met een systeembehandeling wordt bedoeld dat ook de partner en/of het gezin worden betrokken bij de behandeling, of andere belangrijke mensen, zoals verzorgers. Bij groepsbehandeling krijgen mensen met dezelfde of vergelijkbare problemen gezamenlijk behandeling.

Hieronder treft u een overzicht van alle hulpverleningsvormen die wij bieden en die in afwisseling op elkaar kunnen worden ingezet.
Uitgangspunt is steeds: wat is er op welk moment nodig?

Pyschotherapie

Farmacotherapie

Steunend structurerende behandeling

Prikpoli voor ouderen met stemmingsstoornissen
 

Zoek uw vestiging

Met 30 vestigingen in het hele land vind je snel een lokatie in jouw omgeving.