IREM studie van start

04-01-2016

In samenwerking met diverse universiteiten en instellingen in Nederland, Duitsland en Australië is bij Virenze-Riagg Maastricht afdeling angststoornissen een onderzoek van start gegaan naar de behandeling van PTSS ten gevolge van traumatische ervaringen in de kindertijd (< 16 jaar).

Op dit moment behoren Imagery Rescripting (ImRs) en Eye Movement Desensitization and Reprocessing (EMDR) tot de meest effectieve en meest toegepaste behandelingen voor PTSS. Het is echter nog onduidelijk welke van deze behandelingen het beste werkt en via welke werkingsmechanismen, hetgeen zeer relevant is om mensen met PTSS zo goed mogelijk te kunnen helpen.

In dit onderzoek worden 142 patiënten met PTSS steekproefsgewijs toegewezen aan een intensief ImRs of EMDR behandeltraject. Beide behandelingen bestaan uit 12 sessies van 90 minuten, tweemaal per week in een tijdsperiode van 6-8 weken. Voor, op de helft, direct na, 8 weken en 1 jaar na de behandeling vullen de patiënten vragenlijsten in en worden er interviews afgenomen die ons inzicht geven in het effect van de behandeling op PTSS klachten, de werkingsmechanismen en het behoud van dit effect.

Voor meer informatie over beide onderzoeken kunt u contact opnemen met dr. Marisol Voncken

Ervaringen met Virenze

“Na een intensieve training houd ik nu zelfs tijd over!”
“Ik kijk anders tegen mensen aan en voel dat ik makkelijker communiceer.”

Zoek uw vestiging

Met 30 vestigingen in het hele land vind je snel een lokatie in jouw omgeving.