Belangrijke mededeling

18-12-2017

Geachte heer, mevrouw,

Als uw zorgaanbieder houden wij u vanzelfsprekend op de hoogte van belangrijke veranderingen.

Op dit moment heeft de organisatie financiële problemen. Vandaag heeft de rechtbank het reeds verleende uitstel van betaling omgezet in een faillissement.

Gedurende de afgelopen periode zijn met meerdere partijen gesprekken gevoerd over overname en voortzetting van de activiteiten van Virenze. Deze gesprekken zullen gecontinueerd worden door de curator. Er is vertrouwen dat deze gesprekken op korte termijn leiden tot een doorstart van Virenze. Dit zal er toe leiden dat het grootste deel van de werkgelegenheid veilig gesteld kan worden en dat nagenoeg alle behandeltrajecten normaal voortgezet kunnen worden.

Continuïteit van zorg staat op de voorgrond. Uw behandeling kan dan ook vooralsnog gewoon doorgaan.

Zodra er een oplossing is gevonden, laten wij u dat weten. Mogelijk wordt dat later deze week al bekend. Samen met zorgverzekeraars en gemeenten wordt gekeken naar de continuïteit van zorg.

Mocht u nog vragen hebben naar aanleiding van dit bericht, dan kunt u dit bespreken met de betreffende vestiging van Virenze.

Met vriendelijke groet,

Raad van Bestuur en curator

Ervaringen met Virenze

“Na een intensieve training houd ik nu zelfs tijd over!”
“Ik kijk anders tegen mensen aan en voel dat ik makkelijker communiceer.”

Zoek uw vestiging

Met 30 vestigingen in het hele land vind je snel een lokatie in jouw omgeving.