Belangrijke mededeling

05-12-2017

Virenze is een instelling die ambulante geestelijke gezondheidszorg levert aan kinderen en jeugdigen, volwassenen en ouderen binnen de specialistische en generalistische GGZ. Sinds 2003 is Virenze actief en levert inmiddels op circa 30 locaties zorg in het hele land. De bestuurslocatie van Virenze is gelegen in Gronsveld. Bij Virenze werken in totaal circa 550 personeelsleden. Zij heeft ongeveer 10.000 patiënten.

Virenze verkeert al enige tijd in financieel zwaar weer. Gesprekken hebben in de afgelopen maanden plaatsgevonden met diverse partijen om de mogelijkheden te onderzoeken om de financiële positie van Virenze te versterken en een overname te verkennen. Deze gesprekken hebben helaas niet geleid tot het gewenste resultaat.

Vanmiddag heeft de rechtbank Limburg (locatie Maastricht) surséance van betaling verleend aan Virenze Algemeen Beheer BV en Virenze Riagg BV. De heer mr. D.A.J.  Roomberg is benoemd als bewindvoerder van Adelmeijer Hoyng Advocaten.

De reguliere werkzaamheden en de patiëntenzorg van Virenze worden tot nadere berichtgeving van de bewindvoerder voortgezet. Er is nauw contact met zorgverzekeraars en gemeenten om de continuïteit en kwaliteit van zorg te waarborgen.

Voor nadere informatie kunt u vanaf 6 december contact opnemen via het emailadres virenze@ahadvocaten.eu

Ervaringen met Virenze

“Ik kijk anders tegen mensen aan en voel dat ik makkelijker communiceer.”
“Éen ding ontbrak waardoor ik me nog steeds geen gelukkige vrouw voelde…”

Zoek uw vestiging

Met 30 vestigingen in het hele land vind je snel een lokatie in jouw omgeving.