Autisme

Er zijn veel verschillende vormen van autisme, waaronder: autistische stoornis (ook wel ‘klassiek’ autisme genoemd), stoornis van Asperger en PDD-NOS  (Pervasieve Development Disorder-Not Otherwise Specified). Overkoepelend behoren deze varianten tot de autisme spectrumstoornissen (ASS). Kinderen met een autistische stoornis voldoen aan alle kenmerken van autisme. Kinderen met Asperger hebben dezelfde klachten, maar bij deze kinderen is de spraak-taalontwikkeling normaal tot goed ontwikkeld. Kinderen met PDD-NOS hebben veel kenmerken van autisme, maar niet genoeg om de diagnose te krijgen.

Kenmerken

Contact met anderen

Kinderen met autisme hebben moeite met het inschatten van sociale situaties en kunnen zich op sociaal gebied moeilijk aanpassen. Voor deze kinderen is het lastig om vriendschappen aan te gaan en te onderhouden. Ze kunnen zich moeilijk inleven in anderen en hebben moeite met het herkennen van gezichts-uitdrukkingen of lichaamstaal. De beperkingen kunnen er verschillend uit zien. Sommige kinderen maken nauwelijks contact met anderen. Andere kinderen zoeken wel contact, maar stemmen hierin weinig af op de ander en praten bijvoorbeeld alleen over dingen die zij interessant vinden. Ze zijn vaak bepalend in het contact. Niet omdat ze graag de baas spelen, maar omdat ze dan goed weten waar ze aan toe zijn.

Taal en communicatie

Veel kinderen met een autisme spectrumstoornis hebben taalproblemen. De taalontwikkeling is laat op gang gekomen, ze nemen taal letterlijk of hebben moeite om non-verbale (gebaren, gezichtsuitdrukkingen) of symbolische taal te begrijpen. Sommige kinderen gebruiken woorden die niet passen bij de leeftijd (‘ouwelijk’). Ook zijn er kinderen die taal herhalen of eigenaardig taalgebruik hebben.

Verbeelding

Een kind met autisme heeft vaak moeite met het denken buiten het hier en nu. Dit wil zeggen dat ze het voor hen lastig is om zich dingen voor te stellen of te verbeelden. Deze kinderen laten weinig fantasie zien, of juist teveel. Dit laatste kan angst oproepen bij een kind.

Interesses en activiteiten

Kinderen met een autisme spectrum stoornis zijn vaak intensief bezig met bepaalde onderwerpen, interesses of stereotype bewegingen (zoals wiegen of fladderen). Sommige dingen vinden ze zo leuk, dat ze dat altijd wel kunnen doen. Kinderen met autisme hebben veel behoefte aan structuur. Ze willen graag van tevoren precies weten wat er gaat gebeuren. Van plotselinge veranderingen kunnen deze kinderen gespannen raken of erg boos worden. Deze kinderen houden vast aan bekende regels en patronen. Dit helpt ze om de verwarrende buitenwereld controleerbaar te houden.

Bijkomende problemen

  • Dwangmatig gedrag
  • Stemmingsklachten
  • Angstklachten
  • Gedragsproblemen
  • Motorische problemen (stijf, onhandig)
  • Leerproblemen
  • Een verstandelijke beperking

Feiten en cijfers

Ongeveer 1 procent van de Nederlanders heeft een vorm van autisme. Autisme is een aangeboren ontwikkelingsstoornis. De informatieverweking in de hersenen  verloopt anders, waardoor deze kinderen moeite hebben met het verwerken van prikkels en ordenen van informatie.

Autisme gaat nooit over, maar goede begeleiding en behandeling kan ervoor zorgen dat de klachten verminderen en een kind zich zo optimaal mogelijk kan ontwikkelen. Het is belangrijk om de diagnose niet te onderschatten. Je kunt het niet zien wanneer een kind autisme heeft, maar van binnen kan er veel gebeuren. Er zijn geen medicijnen om autisme te genezen. Er bestaan wel medicijnen voor bijkomende problemen zoals dwangmatig gedrag, stemmings- of angstklachten.

Links naar andere websites

Zoek uw vestiging

Met 30 vestigingen in het hele land vind je snel een lokatie in jouw omgeving.