Angst

Kenmerken

Iedereen is wel eens bang. Gelukkig maar, want angst waarschuwt ons voor dreigend gevaar en maakt ons lichaam alert zodat we snel kunnen reageren. Bij sommige kinderen neemt angst echter extreme vormen aan. Deze kinderen zijn bang in situaties die daar geen aanleiding voor geven of de mate van angst past niet bij de omstandigheden (irrationeel). Dit kan kinderen gaan belemmeren in hun ontwikkeling en/of dagelijkse activiteiten. In dat geval is er sprake van een angststoornis. Veel kinderen met een angststoornis vermijden bepaalde situaties die angst oproepen. Dit kunnen uiteenlopende situaties zijn. Sommige kinderen zijn bang om alleen te zijn, andere kinderen zijn juist bang in situaties waar veel andere mensen zijn.

Angst is een onaangenaam gevoel dat kan samengaan met:

 • lichamelijke symptomen (spierspanning, beven, transpireren, hartkloppingen)
 • rusteloosheid
 • moeilijk kunnen concentreren
 • prikkelbaarheid
 • slaapproblemen

Naast de lichamelijke en gedragsmatige verschijnselen, hebben kinderen vaak bange gedachten (rampgedachten). Als een angststoornis onbehandeld blijft kan de angst verergeren, wat kan leiden tot bijkomende stemmingsklachten.

Er zijn verschillende soorten angststoornissen

 • Gegeneraliseerde angst
  overmatig piekeren over (dagelijkse) dingen die gevoelens van gespannenheid, rusteloosheid en gejaagdheid veroorzaken.
 • Specifieke fobie
  een duidelijke en aanhoudende angst voor een dier, voorwerp of situatie.
 • Sociale fobie
  een ideële angst voor omgang met leeftijdgenoten en volwassenen in alledaagse sociale interacties en gebeurtenissen. Zo kan er sprake zijn van een angst om afgewezen, uitgelachen of gepest te worden, of kritiek te krijgen. Sociale situaties worden vermeden.
 • Scheidingsangst of separatieangst
  angst om van huis of van een belangrijk persoon te worden gescheiden.
 • Dwangstoornis
  een dwangstoornis kan bestaan uit dwanggedachten en dwanghandelingen. Dwanggedachten zijn steeds terugkerende, ongewenste gedachten die zich opdringen en lang kunnen aanhouden. Bij dwanghandelingen gaat het om handelingen waarvan iemand het gevoel heeft ze te ‘moeten’ uitvoeren. Vaak om een angst te verminderen, maar soms omdat het ‘gewoon goed’ voelt.
 • Paniekstoornis
  bij een paniekaanval is er sprake van een plotselinge, hevige schrik die gepaard gaat met bang makende lichamelijke verschijnselen, zoals hartkloppingen, transpireren, duizeligheid of ademhalingsproblemen.
 • Posttraumatische stressstoornis
  kijk voor meer toelichting bij posttraumatische stressstoornis.

Feiten en cijfers angststoornissen

Angststoornissen zijn in de Geestelijke Gezondheidszorg (GGZ) de op één na meest voorkomende aandoeningen. Uit landelijk onderzoek naar de geestelijke gezondheid van Nederland blijkt dat in totaal bijna 20% van alle Nederlanders in zijn leven ooit last heeft van een vorm van een angststoornis. Het gaat hier om één op de vijf mensen. Tien procent van de jeugdigen kampt met een angststoornis. Bij kinderen is dit vijf procent. Angststoornissen komen vaker voor bij meisjes, met name in de adolescentie.

Links naar andere websites

Zoek uw vestiging

Met 30 vestigingen in het hele land vind je snel een lokatie in jouw omgeving.