ADHD

De term ADHD staat voor aandachtstekortstoornis met hyperactiviteit (Attention-Deficit/Hyperactivity Disorder). Kinderen met ADHD zijn rusteloos, impulsief en kunnen zich moeilijk concentreren. Daarnaast zijn er kinderen met ADHD zonder hyperactiviteit (ADD). Veel kinderen met ADD zijn veelal dromerig en afwezig. 

Kenmerken

Kinderen met ADHD vallen op omdat zij last hebben van:

 • Aandachtsproblemen
  Kinderen met ADHD zijn snel afgeleid,  hebben moeite zich te concentreren en willen vaak alles tegelijk doen. Ouders en leerkrachten hebben vaak het idee dat ze niet luisteren. Kinderen kunnen daarnaast vergeetachtig zijn en hebben moeite met het organiseren van taken en activiteiten.
 • Hyperactiviteit
  Kinderen met ADHD zijn, vooral op jonge leeftijd, voortdurend in de weer. Dit teveel aan bewegen kan zich uiten in grovere bewegingen zoals wiebelen, rennen en ‘vliegen’, maar ook fijnere bewegingen zoals friemelen en veel of ongeremd praten. Stil zitten is daarom vaak moeilijk. Wanneer kinderen ouder worden, verandert de bewegingsonrust vaak in innerlijke onrust. Het is dan minder opvallend, maar kan nog even lastig zijn.
 • Impulsiviteit
  Kinderen met ADHD doen voordat ze denken en zijn zich niet direct bewust van de gevolgen van hun gedrag (de remfunctie ontbreekt). Ze vinden het lastig om op hun beurt wachten, verstoren bezigheden van anderen en kunnen gevaar moeilijk inschatten.

Bijkomende problemen

ADHD komt vaak in combinatie met andere problemen voor. Sommige problemen komen voort vanuit de ADHD, anderen komen voor in combinatie met ADHD. Om deze bijkomende klachten te beperken, is het van belang om tijdig behandeling in te zetten.

Motorische problemen
De helft van de kinderen met ADHD is motorisch wat onhandig. Ze zijn over het algemeen vluchtiger en ongecontroleerd, waardoor ze vaker ongelukjes hebben en het  werk er onverzorgd uit kan zien.

Gedrags- en emotionele problemen
Vanuit de omgeving krijgen kinderen vaak negatieve opmerkingen als gevolg van het drukke en chaotische gedrag. Ze krijgen het idee dat ze veel dingen niet goed doen of dat mensen hen niet aardig vinden. Het zelfbeeld kan hierdoor beschadigd raken. Sommige kinderen worden hierdoor somber of (faal)angstig. Ook kunnen gedragsproblemen ontstaan.

Sociale problemen
Door het impulsieve en drukke gedrag belanden kinderen vaak sneller in ruzies met leeftijdgenoten.

De volgende klachten komen vaker dan gemiddeld voor bij kinderen met ADHD:  dyslexie en andere leerproblemen, angst- en stemmingsstoornissen, ernstige gedragsproblemen (ODD, CD), contactstoornissen, tics en slaapproblemen.

! Kinderen met ADHD zijn vaak ook:

 • Spontaan en open
 • Vol humor
 • Creatief
 • Zorgzaam en gevoelig
 • Energiek en enthousiast

Feiten en cijfers

In Nederland heeft 3-5 % van de kinderen ADHD. De klachten manifesteren zich in de vroege kinderleeftijd. Twee derde van de kinderen met ADHD heeft op volwassen leeftijd nog klachten. Bij een derde nemen de klachten af.

Over de oorzaken van ADHD is nog niet alles bekend. Wel weten we dat erfelijkheid en factoren voor, tijdens en na de geboorte een belangrijke rol spelen. Omgevingsfactoren (zoals opvoeding, stress en trauma) zijn geen oorzaken van ADHD, maar hebben wel een grote invloed op het verloop en de uiting van de klachten.

Op jonge leeftijd wordt de diagnose ADHD 2 tot 3 keer zo vaak gesteld bij jongens als bij meisjes.

Links naar andere websites

- Vereniging Balans  
- Fonds Psychische gezondheid   
- Hersenstichting 
- Stichting ADD   
- Survival Kid (info voor broertjes of zusjes van kinderen met ADHD)  

Zoek uw vestiging

Met 30 vestigingen in het hele land vind je snel een lokatie in jouw omgeving.