Praktische informatie

PDF icon Bekijk hier de Algemene Folder van Virenze


Sinds 1 januari 2014 kunt u voor de behandeling van psychische klachten van uw kind eerst terecht bij uw (huis)arts. In veel huisartsenpraktijken werkt een zogenaamde Praktijkondersteuner GGZ (POH-GGZ). Indien uw kind psychische klachten ervaart, kunt u uw huisarts vragen om een gesprek met de POH-GGZ. 

Kan de huisarts of POH-GGZ uw kind onvoldoende helpen? Dan kan hij uw kind direct doorverwijzen naar de Generalistische Basis GGZ (voorheen Eerstelijns-GGZ) van Virenze of de Gespecialiseerde GGZ (voorheen Tweedelijns-GGZ) van Virenze.
Voor behandeling bij Virenze heeft u dus een verwijzing nodig van uw huisarts! Verwijzing van uw huisarts is niet nodig als er al door de gemeente een beschikking is afgegeven (bijvoorbeeld via een Servicepunt Sociaalmaatschappelijk Werk).

Hoe is dit in 2017 geregeld?

Sinds 2015 zijn gemeenten verantwoordelijk voor de Jeugd-GGZ en de vergoeding hiervan, ook als behandeling langere tijd duurt. Dit staat vastgelegd in de nieuwe Jeugdwet. Jeugd-GGZ zit niet meer in het basispakket van de zorgverzekering. Zorgverzekeraars kunnen deze hulp wel via een aanvullende verzekering aanbieden.

Gemeenten zorgen voor de kwaliteit, toegang en beschikbaarheid van hulp aan kinderen en jongeren met psychische problemen. Naast verwijzing vanuit de gemeente naar Virenze kan uw huisarts eveneens een verwijzing realiseren.

Een klein deel van de Jeugd-GGZ blijft de zorgverzekeraar betalen, namelijk:

  • Behandeling van lichte psychische klachten door de huisarts of Praktijkondersteuner GGZ (POH-GGZ).

  • Medicijnen tegen psychische aandoeningen voor jongeren die niet in een instelling zitten (ofwel: medicijnen die u zelf met een recept bij de apotheek kunt ophalen).

Neem voor informatie over vergoeding van uw behandeling of behandeling van uw kind contact op met uw Gemeente.

 

Zoek uw vestiging

Met 30 vestigingen in het hele land vind je snel een lokatie in jouw omgeving.