Infantteam

Infant Mental Health is een specialistische afdeling van Virenze, die zich richt op jonge kinderen (0 tot 6 jaar) en hun ouders/verzorgers. Het verloop van de ontwikkeling van een kind kan allerlei vragen en zorgen oproepen bij ouders/verzorgers, omdat het kind bijvoorbeeld niet leert van gewone opvoedingsprincipes of een bepaald ontwikkelingsgebied niet verloopt zoals verwacht. Probleemgedrag kan het symptoom zijn van uiteenlopende onderliggende psychische en/of lichamelijke processen. Moeilijkheden bij een kind kunnen ook samenhangen met omgevingsfactoren, zoals psychische problemen bij de ouders/verzorgers of stressvolle levensgebeurtenissen.

Onze IMH-teams bestaan uit diverse gespecialiseerde professionals en bevinden zich op een aantal Virenze-vestigingen in Nederland. Voorbeelden van hulpvragen die onze IMH-teams behandelen, zijn:

Opvallende en hardnekkige gedragspatronen, bijvoorbeeld prikkelbaarheid, aanhoudende slaap- en eetmoeilijkheden, overgevoeligheid voor geluid en andere prikkels, intense woedebuien en overdreven angstreacties.

Niet leren van gewone omgangsvormen en opvoedingsprincipes, bijvoorbeeld geen troost vinden, moeilijk te kalmeren zijn, moeilijk contact kunnen krijgen en slecht lijken te gehoorzamen.

Ontwikkelingsgebieden verlopen anders dan verwacht, bijvoorbeeld moeite met organiseren van het slaap-waakritme, motorische problemen, taalproblemen, weinig of te beperkte belangstelling voor speelgoed en moeizaam contact met leeftijdsgenoten.

Behandeling

Onze IMH-teams behandelen volgens de laatste methodieken en staan in nauw contact met de wetenschappelijke praktijk. Behandelingen als opvoedingsondersteuning, logopedie, thuisbegeleiding, psycho-educatie, psychomotore therapie en medicamenteuze therapie behoren tot de behandelmogelijkheden van Virenze.

Al onze IMH-teams beschikken over multidisciplinaire teams, bestaande uit professionals met uiteenlopende specialisaties en achtergronden. Hierdoor zijn bepaalde locaties uitermate gespecialiseerd in bepaalde behandelingen of hulpvragen. Uw arts of specialist kan bij verwijzing rekening houden met de specialisaties van onze teams om de hulpvraag van u en uw kind zo goed mogelijk te kunnen behandelen.

Het infantteam biedt de volgende behandelmogelijkheden:

  • opvoedingsondersteuning
  • psycho-educatie
  • spelbehandeling-floortime
  • logopedie
  • psychomotore therapie-sherborne
  • video-interactietraining
  • systeemtherapie
  • medicamenteuze therapie
  • thuisbegeleiding met het Portage Programma Nederland

Niet elke behandeling wordt op elke locatie aangeboden, contacteer de vestiging voor meer informatie.

Aanmelding

Aanmelding bij Virenze geschiedt altijd op advies van een arts of een andere hulpverlener. U kunt met de verwijzing van uw arts zelf contact opnemen met het secretariaat van de Virenze-vestiging bij u in de buurt voor meer informatie of aanmelding. Raadpleeg hiervoor onderstaande contactgegevens.

U kunt uw kind tevens aanmelden via ons online aanmeldingsformulier

Ervaringen met Virenze

“Ik denk dat ik het alleen nooit had aangekund.”
“Na een intensieve training houd ik nu zelfs tijd over!”

Zoek uw vestiging

Met 30 vestigingen in het hele land vind je snel een lokatie in jouw omgeving.