Veelgestelde vragen

Algemene informatie en aanmelden

1 | Hoe kan ik mij aanmelden bij Virenze?/Hoe maak ik een afspraak?

Voor een verwijzing naar Virenze neemt u contact op met uw huisarts. Zit u psychisch in de knoop, wacht dan niet langer en bespreek uw klachten met uw huisarts. De huisarts kan beoordelen welke hulp wenselijk is en bij welke instantie u het beste terecht kunt.

Als u zich wil aanmelden bij Virenze of Virenze Riagg heeft u een verwijzing nodig van de huisarts of een andere verwijzer (met AGB code). Deze kan de huisarts of u zelf bij Virenze afleveren middels e-mail, fax of post. Alleen met een verwijzing kan er een dossier voor u aangemaakt worden, waarna iemand van Virenze of Virenze Riagg contact met u opneemt.

2 | Wie kan mij verwijzen naar Virenze?

Naast een huisarts kunnen ook andere instanties voor een doorverwijzing zorgen: andere GGZ-instellingen, ziekenhuisartsen, verslavingszorg, reclassering, Medische Opvang Assielzoekers (MOA) en Bureau Jeugdzorg. We hebben wel steeds een verwijsbrief nodig van een medisch specialist bij aanmelding.

3 | Kan ik mij aanmelden op een andere locatie dan mijn woonplaats?

In principe wordt u automatisch aangemeld bij de locatie die bij u het dichtst in de buurt is. Mocht u om bepaalde redenen liever naar een andere locatie gaan, dan kan uw verwijzer dit aangeven op de verwijsbrief of uzelf ook doorgeven aan de secretaresse bij aanmelding.

4 | Wat zijn de kosten van psychische hulpverlening?

Psychische hulpverlening wordt betaald uit de basisverzekering of via de Zorgverzekeringswet. Wel kan hiervoor een eigen risico of eigen bijdrage in rekening worden gebracht. In uw verzekeringspolis vindt u hierover meer informatie. Ook kunt u met vragen terecht bij uw zorgverzekeraar. Of u kunt ook doorklikken naar de pagina's met informatie over vergoedingen voor kind&jeugd of volwassenenzorg.

5 | Wat zijn de wachttijden voor gesprekken en behandelingen?

Bekijk de actuele wachttijden voor de vestiging in uw regio.

6 | Waarom moet ik het identiteitsbewijs van mijn kind tonen?

Al enige tijd is identificatieplicht in de zorg van kracht. De identificatieplicht in de zorg houdt in dat élke patiënt zich moet kunnen identificeren met een geldig identiteitsbewijs bij het ontvangen van medische of psychische hulpverlening. Dit geldt voor iedereen, dus ook voor minderjarigen jonger dan 14 jaar. De identificatieplicht geldt in de gehele zorgsector, dus bij alle zorgaanbieders in de eerste en tweede lijn. Een zorgverlener is niet verplicht een kopie van het identiteitsbewijs van patiënten op te nemen in het dossier. Wel moet een zorgverlener soort en nummer van het gecontroleerde document vastleggen in de administratie. Dit betekent dat de secretaresses u zullen vragen het identiteitsbewijs te tonen en de gegevens vastleggen in het digitale dossier. (Bron: http://www.rijksoverheid.nl)

LET OP: Beschikt uw kind niet over een geldig identiteitsbewijs, dan kunnen wij de geleverde zorg niet declareren bij uw zorgverzekeraar en zullen de kosten voor uw eigen rekening zijn.

 

7 | Psychische problemen herkennen en aanpakken. Is er iets aan te doen?

Iedereen heeft wel eens een keer zijn dag niet. U voelt zich somberder dan normaal of u heeft weining eetlust. U bent ineens bang voor alledaagse dingen of u piekert veel. Als uw klachen niet vanzelf verdwijnen of erger worden, is het goed om hulp te zoeken. Misschien worden uw klachten veroorzaakt door een psychisch probleem. U kunt er met uw huisarts over praten. Hij/zij kan u doorverwijzen naar Virenze. Virenze biedt deskundige hulp aan mensen met psychische en psychiatrische problemen. In veel gevallen zijn psychische problemen op te lossen of te verbeteren. Een belangrijke voorwaarde voor het slagen van de behandeling is dat u zelf wilt werken aan uw herstel.

8 | Waarom voor Virenze kiezen?

Veel kennis in huis
Als u kiest voor een behandeling bij Virenze bent u verzekerd van de beste zorg: professionele hulpverleners, een veelzijdig aanbod en een persoonlijke benadering. Wij bieden behandelingen waarvan onderzoek heeft getoond dat deze succesvol zijn.

De mens centraal
Ieder mens is uniek. Daarom stemmen wij onze zorg af op uw hulpvraag. Samen met u zoeken wij de behandelvorm die het beste bij u past.

Meer dan hulpverlening alleen
Naast individuele hulpverlening bieden wij ook cursussen en gespreksgroepen die u helpen psychische klachten te voorkomen. Bijvoorbeeld een assertiviteitstraining.

We zijn er voor iedereen
Mensen uit alle leeftijdscategorieën met lichte en complexe psychische klachten kunnen bij Virenze terecht voor diagnostiek, begeleiding en behandeling.

 

 

Een wijziging doorgeven

1 | Hoe kan ik een afspraak wijzigen of afzeggen?

Om een behandeling succesvol te laten verlopen is het belangrijk dat u aanwezig bent op de geplande afspraakmomenten. Als u onverhoopt niet kunt, verzoeken wij u dringend uw afspraak tijdig, minimaal 24 uur van te voren, af te zeggen. U kunt de afspraak afzeggen of wijzigen door te bellen met de betreffende locatie waar u de afspraak heeft. Uiteraard kunt u dit ook ter plaatse op de locatie doen, bij het secretariaat. Of door in te loggen met uw persoonlijke inlogcodes op deze website.

2 | Hoe kan ik een wijziging in mijn (adres)gegevens doorgeven?

U kunt uw persoons- of adresgegevens wijzigen door telefonisch contact op te nemen met het secretariaat van de locatie waar u in behandeling bent. U kunt ook op de locatie zelf bij het secretariaat uw wijzigingen doorgeven.

Tijdens behandeling

1 | Door wie word ik behandeld?

Bij Virenze werken veel verschillende hulpverleners, waaronder psychotherapeuten, psychiaters, psychologen, gedragswetenschappers en sociaal verpleegkundigen. Wie u behandelt, is afhankelijk van uw klachten. Na het eerste gesprek wordt u aan een vaste hulpverlener toegewezen die gespecialiseerd is in uw klachten en bij wie u zich op uw gemak voelt.

2 | Kan ik mijn eigen behandelaar kiezen?

Nee, maar u kunt wel uw voorkeur uitspreken voor een man of vrouw. Er wordt wel zo goed als mogelijk bekeken voor voldoende match in uw hulpvraag en de expertise van de hulpverlener.

3 | Wat moet ik doen als het niet klikt met mijn behandelaar?

Dit kunt u altijd eerst met uw behandelaar bespreken. Als dat niet gaat, dan kunt u dit aangeven bij de leidinggevende van de locatie of de secretaris van de klachtencommissie inschakelen.

4 | Kan ik tijdens mijn behandeling mijn dossier bekijken?

Ja, hier heeft u recht op. Dit kunt u aan uw behandelaar vragen.

5 | Wat moet ik doen als ik ontevreden ben en een klacht wil indienen?

Indien u ontevreden bent over ons dan horen we dat graag. Dat biedt ons namelijk de gelegenheid om verbeteringen aan te brengen. U kunt hiervoor terecht bij uw behandelaar of bij de manager van de locatie waarmee u contact heeft. In een gesprek willen we dan met u bekijken of er gezamenlijk een oplossing te vinden is. Als u die oplossing onvoldoende vindt, dan staat het u vrij alsnog een formele klacht in te dienen, dat loopt via de klachtencommissie.

Bij Virenze is de secretaris van de klachtencommissie telefonisch bereikbaar op maandag, dinsdag en woensdag op het centrale nummer 043-4086662, of schriftelijk via Virenze Klachtencommissie, Parallelweg 45-47 6221 BD Maastricht of per mail: klachtencommissie@virenze.nl  De secretaris kan u informeren over de klachtprocedure of bekijk hier de folder:PDF icon Klachtenfolder Virenze

6 | Wordt mijn privacy gewaarborgd?

Uw behandelaar is verplicht tot geheimhouding. Daarnaast werken wij binnen de organisatie volgens de richtlijnen van de wet Bescherming Persoonsgegevens. Uw privacy is dus gewaarborgd.

7 | Ik zou graag een gesprek willen met de behandelaar van mijn partner, kan dat?

Als uw partner hier toestemming voor heeft gegeven, is het mogelijk een gesprek aan te gaan met zijn/haar behandelaar.

8 | Kan ik het dossier van mijn partner bekijken?

Dit is alleen mogelijk als uw partner hier toestemming voor heeft gegeven.

9 | Worden er kosten in rekening gebracht als ik niet op de afspraak kan zijn?

Een afspraak dient 24 uur of eerder van te voren worden afgezegd.
Indien de afspraak te laat of niet wordt afgezegd, zijn wij genoodzaakt een tarief van 45 euro per gemiste sessie bij u in rekening te brengen. Hiervoor krijgt u een factuur thuisgestuurd.

Let op! Deze factuur wordt niet vergoed door uw zorgverzekeraar, maar is altijd voor eigen rekening. Wilt u bezwaar indienen, omdat u vindt dat u ten onrechte een factuur heeft ontvangen? Dat kan schriftelijk per brief of per mail naar de vestiging waar u in behandeling bent.

Zoek uw vestiging

Met 30 vestigingen in het hele land vind je snel een lokatie in jouw omgeving.