Ervaringsdeskundigen

Het voormalig Riagg is in 2013 gestart met 4 ervaringsdeskundigen. Dit team wordt ondersteund door een coördinator en coach. Bij de fusie op 1 januari 2015 is het team van de ervaringsdeskundigen bij Virenze met dezelfde doelstelling verder gegaan, het inzetten van ervaringsdeskundigheid ten behoeve van de cliënt.

Het ervaringswerk binnen Virenze begint steeds meer gestalte en bekendheid te krijgen. Binnen team ECHT zijn al een aantal vrijwilligers en ervaringsdeskundigen begonnen, ondersteund door de ervaringsdeskundigen die al langer actief werkzaam zijn binnen het team.

Het plan is om binnen Virenze ervaringsdeskundigen teams regionaal op te zetten, die vanuit hun eigen regio herstelondersteuning aanbieden.

De Ervaringsdeskundigen zetten hun eigen vaardigheden in om anderen te ondersteunen. Dit leidt tot een mooie diversiteit in het aanbod. Dit gebeurt aan de hand van eigen ontwikkelde projecten en vraag vanuit de collega behandelaars. Het team van ervaringsdeskundigen wil graag inspelen op behoeftes die vanuit de organisatie worden voorgedragen.

Door team Echt is een hersteltraject opgezet waarbij (ex)cliënten de kans krijgen om te participeren binnen de organisatie (er zijn ook mogelijkheden om dit buiten de organisatie te realiseren).

Een kleine doorsnede van het werk van de Ervaringsdeskundigen:

  • Herstelgroep stemmenhoren
  • gastvrouw deeltijdtherapie
  • verbinden in de wijk
  • wandelen in groepen of individueel
  • co-therapeut voorbereidingsgroepen
  • boksen
  • projectbegeleiding
  • herstel ondersteunende individuele begeleiding
  • voorlichting en het geven van trainingen en cursussen

Ondersteuning vanuit ervaringswerk wordt een vast onderdeel in het aanbod wanneer mensen met psychische klachten een hulpvraag hebben. Dit kan in samenwerking met een behandelaar. Herstel begint met de bewustwording dat er keuzemogelijkheden zijn. De kennis en het enthousiasme van de Ervaringsdeskundigen dragen bij aan de vernieuwingen binnen de Ggz.

Ervaringsdeskundigheid staat voor erkenning en herkenning van psychisch leed. Door eigen ervaringen en kennis in combinatie met die van anderen, kunnen ervarings- deskundigen het herstel van cliënten ondersteunen en bevorderen.

Herstelondersteuning is het, samen met ervaringsdeskundigen, opnieuw ontwikkelen van jezelf aan de hand van je eigen geschiedenis.

PDF icon echtblad.pdf

Meer weten over ons werk?

Voor Virenze is Maud Pluijmen het vaste aanspreekpunt, zij brengt u graag in contact met de ervaringswerkers van team ECHT. Of kijk hier het filmpje over Ervaringsdeskundigen

Haar mailadres: m.pluijmen@virenze.nl

Zoek uw vestiging

Met 30 vestigingen in het hele land vind je snel een lokatie in jouw omgeving.