Disclaimer


1. Het is niet toegestaan om zonder uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van Virenze Algemeen Beheer B.V., Kasteelstraat 15, 6247EA Gronsveld, hierna te noemen Virenze, informatie van onze website www.virenze.nl, op welke wijze dan ook, te verspreiden.

2. Het intellectuele eigendom van de Virenze Internettherapie applicaties ligt bij Virenze.

3. Virenze kan geen aansprakelijkheid aanvaarden voor eventuele schade ten gevolge van het gebruik of de onmogelijkheid van het gebruik van zowel de algemene als persoonlijke website van Virenze Internettherapie. Onder eventuele schade wordt onder andere verstaan schade ten gevolge van de onjuistheid of onvolledigheid of ongeschiktheid van informatie of schade ten gevolge van virussen.

4. Virenze kan verder geen aansprakelijkheid aanvaarden voor schade ten gevolge van het gebruik van elektronische communicatiemiddelen waarmee toegang tot de algemene en persoonlijke website van Virenze Internettherapie kan worden verkregen, waaronder schade aan de hard- en/of software van elektronische communicatiemiddelen, schade ten gevolge van de niet-aflevering of vertraging van de aflevering van elektronische berichten en misbruik van elektronische berichten door derden of door programmatuur/apparatuur, indien dit voor Virenze niet kenbaar kan zijn geweest.

5. Virenze kan niet aansprakelijk worden gesteld voor verdere schade, uit welke hoofde dan ook, die de cliënt lijdt door het gebruik van de algemene en persoonlijke website of in verband met de zorgprogramma’s die cliënt via de website volgt.

6. Voor bovenstaande beperkingen van aansprakelijkheid geldt dat deze niet van toepassing zijn, indien en voorzover de schade het gevolg is van opzet of grove schuld.

7. Het is Virenze te allen tijde toegestaan deze website en de inhoud daarvan, waaronder de algemene voorwaarden en deze disclaimer te wijzigen. Virenze kan niet aansprakelijk worden gehouden voor eventuele gevolgen van wijzigingen. Virenze is als enige bevoegd om wijzigingen aan te brengen.

8. Virenze garandeert niet dat naar haar gestuurde e-mails of andere elektronische berichten tijdig worden ontvangen en verwerkt en aanvaardt geen aansprakelijkheid voor gevolgen van het niet of te laat ontvangen of verwerken daarvan.

9. Virenze aanvaardt geen verantwoordelijkheid voor de inhoud van sites waarnaar of waarvan met een hyperlink of anderszins wordt verwezen.

Zoek uw vestiging

Met 30 vestigingen in het hele land vind je snel een lokatie in jouw omgeving.